Kérjük, támogassa a Derűs Gyermekekért Közhasznú Alapítványt! Számlaszámunk: 10404027-50515757-83841010

Játékkal-mesével Óvoda

OM azonosító: 034333
Óvodavezető: Dr. Várhelyiné Burlovics Éva
Vezető helyettes: Losonci Judit
Tagóvoda vezető: Malcsik Mónika
Fenntartó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.
jatekkalmesevel.ovoda4@gmail.com
tel/fax 311-1433
1054 Budapest, Alkotmány u. 19.
jatekkalmesevel.ovoda@gmail.com
tel/fax 311-4070

Bemutatkozó képeink

Ha a gyerekek kritizálva élnek,

Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,

Megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,

Megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

Megtanulják bűnösnek érezni magukat.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

Megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

Megtanulnak bízni.

Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Megtanulják az igazságosságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,

Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!

(Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben)

„A kisgyermekkor nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje - pedagógiai programunk szerzői ezt úgy nevezték: Micimackó – kor: a mindent és a semmit csinálás különös keveréke. Érzéki és érzelmes. Kíváncsi, örömre és elfogódottságra hangolt. Az emberi élet hatalmas tartaléka, melynek kifosztása, megrövidítése, elsivatagosítása bűn a természet rendje ellen, tönkretétele a későbbi tanulási képességnek”.

(Zilahi Józsefné)

Óvodánk a fenti két cím alatt a Belváros szívében, a Parlament közelében, lakóházakban helyezkedik el. A Kossuth tér 9. első és második emeletén, valamint az Alkotmány utca 19. második emeletén, összesen 6 csoportban működünk. Mindkét óvodában jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk.

Játékkal, mesével neveljük a gyermekeket vegyes életkorú csoportokban. A csoportok választásánál a szülők kérését – lehetőség szerint – figyelembe vesszük. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, óvoda pszichológus, pedagógiai asszisztensek. A 13 fő óvodapedagógusból 6 fő szakvizsgázott (másoddiplomás), 1 fő egyetemi végzettségű.

Óvodánk célja:

- a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, egy gyermekközpontú óvodai élet megteremtése;

- a 3-7 éves korú gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő, inger gazdag környezet biztosítása;

- az egyéni képességek figyelembevételével, a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekek nevelése.

Egy élményekben gazdag óvodát igyekeztünk kialakítani, ahol a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe a meghatározó.

A gyermek fejlődő személyiségét, valamint életkoronként és egyénenként változó testi, lelki, szellemi szükségletét figyelembe véve, a szülők nevelőpartnereként egy boldog gyermekkor biztosításával teremtjük meg a személyiség szabad kibontakoztatásának optimális feltételeit.

Az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége a játék, amelyet az óvónő által szervezett kezdeményezések gazdagítanak: mese, vers, ének, ismerkedés a természet és az emberek világával, manuális tevékenység, testi nevelés.

A játékon keresztül ismerkednek a világgal, a valóság jelenségeivel, élményeivel. Eközben tapasztalatot szerezhetnek érzékeléssel, mozgással, cselekvéssel, a közösséghez fűződő kapcsolatukban érzelmileg és értelmileg. A játék keretet ad annak a tapasztalati és élményanyagnak, amelyet gyermekeink saját környezetükből kiemelhetnek. Ezzel utat nyitunk a problémamegoldó, a felfedező és a belátáson alapuló tanuláshoz.

Tevékeny, gazdag óvodai életünkben fellelhetők a játékos elemek, ahol az élet-korhoz nélkülözhetetlen játékos óvónői beállítódás van jelen, ahol tiszteletben tartjuk a gyermek játékos hangulatát, játékorientáltságát.

Óvodai nevelésünk másik fontos pillére a játék mellett a mese, mivel ez az egyetlen közlésforma, amelynek segítségével a gyermekkel szót válthatunk arról, ami a kézzelfoghatón túl a legjobban foglalkoztatja őt, amelyet nem az ésszerűség fonalán, hanem az átélés hullámhosszán tud befogadni. A mese anyanyelvi nevelésünk legfontosabb eszköze.

A nevelés-oktatás tartalma a magyar kultúra hagyományaira épül. Kiemelten kezeljük a néphagyományok, és az évgyűrű jeles napjainak megünneplését.

A levegőztetést, a mozgást a közeli parkokban, játszótereken naponta, valamint az Önkormányzat által biztosított autóbusszal havi 2-3 alkalommal szervezzük a szabadban a gyermekek tevékenységét.

A nyári időszakban ügyeletet tartunk a rászoruló családok részére.

A Kossuth téri csoportjainkban lehetőség van német anyanyelvű pedagógus közreműködésével játékos német nyelvtanulásra, mely a napirendünkbe illeszkedik.

Óvodánk 2007-ben pedagógiai munkája elismeréseként Belváros-Lipótváros Művelődéséért Díjban részesült.

Szülői kérésre lehetőséget biztosítunk katolikus hitoktatásra.
 

Szeretettel várjuk érdeklődésüket!

A Játékkal-mesével Óvoda nevelőtestülete nevében:

Dr. Várhelyiné Burlovics Éva
óvodavezető