Kérjük, támogassa a Derűs Gyermekekért Közhasznú Alapítványt! Számlaszámunk: 10404027-50515757-83841010

Játékkal-mesével Óvoda

OM azonosító: 034333
Igazgató: Losonci Judit
Igazgató helyettes: Szőke Zsófia
Tagóvoda igazgató: Malcsik Mónika
Fenntartó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.
jatekkalmesevel.ovoda4@gmail.com
tel/fax 311-1433
1054 Budapest, Alkotmány u. 19.
jatekkalmesevel.ovoda@gmail.com
tel/fax 311-4070

Bemutatkozó képeink

Ha a gyerekek kritizálva élnek,

Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,

Megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,

Megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

Megtanulják bűnösnek érezni magukat.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

Megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

Megtanulnak bízni.

Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Megtanulják az igazságosságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,

Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!

(Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben)

 

Tisztelt Érdeklődők!

Sok szerettel meghívunk minden érdeklődő szülőt a Játékkal-mesével Óvoda nyílt napjára!

Időpont: 2024. április 10-11.

Kossuth tér 9. óvoda: 9:00-11:00

Alkotmány utca 19. óvoda: 16:30-18:00

Bemutatkozás  

„A kisgyermekkor nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje - pedagógiai programunk szerzői ezt úgy nevezték: Micimackó – kor: a mindent és a semmit csinálás különös keveréke. Érzéki és érzelmes. Kíváncsi, örömre és elfogódottságra hangolt. Az emberi élet hatalmas tartaléka, melynek kifosztása, megrövidítése, elsivatagosítása bűn a természet rendje ellen, tönkretétele a későbbi tanulási képességnek”.

(Zilahi Józsefné)

Óvodánk a fenti két cím alatt a Belváros szívében, a Parlament közelében, lakóházakban helyezkedik el. A Kossuth tér 9. első és második emeletén, valamint az Alkotmány utca 19. második emeletén, összesen 6 csoportban működünk. Mindkét óvodában jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk. Csoportszobáink tágasak, világosak, berendezéseink esztétikusak, természetes anyagokból készültek. Az óvoda adottságai is segítik a családias légkört, melyben gyermekek és felnőttek egyaránt biztonságban érzik magukat.

Az óvoda elhelyezkedésének köszönhetően (nincs autóforgalom, Duna mellet vagyunk) a levegő tiszta, jó minőségű.

Játékkal, mesével neveljük a gyermekeket vegyes életkorú csoportokban. A csoportok választásánál a szülők kérését – lehetőség szerint – figyelembe vesszük. Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett dajka nénik, logopédus, óvodapszichológus, 2 fő pedagógiai asszisztens segíti. A 13 fő óvodapedagógusból 3 fő szakvizsgázott, 1 fő egyetemi végzettségű. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években, nevelőtestületünk több tagja kaptott Belváros-Lipótváros Művelődéséért díjat.

Óvodánk célja:

- a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, egy gyermekközpontú óvodai élet megteremtése;

- a 3-7 éves korú gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő, ingergazdag környezet biztosítása;

- az egyéni képességek figyelembevételével, a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekek nevelése.

Egy élményekben gazdag óvodát igyekeztünk kialakítani, ahol a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe a meghatározó.

A gyermek fejlődő személyiségét, valamint életkoronként és egyénenként változó testi, lelki, szellemi szükségletét figyelembe véve, a szülők nevelőpartnereként egy boldog gyermekkor biztosításával teremtjük meg a személyiség szabad kibontakoztatásának optimális feltételeit.

Az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége a játék, amelyet az óvónő által szervezett kezdeményezések gazdagítanak: mese, vers, ének, ismerkedés a természet és az emberek világával, manuális tevékenység, testi nevelés.

A játékon keresztül ismerkednek a világgal, a valóság jelenségeivel, élményeivel. Eközben tapasztalatot szerezhetnek érzékeléssel, mozgással, cselekvéssel, a közösséghez fűződő kapcsolatukban érzelmileg és értelmileg. A játék keretet ad annak a tapasztalati és élményanyagnak, amelyet gyermekeink saját környezetükből kiemelhetnek. Ezzel utat nyitunk a problémamegoldó, a felfedező és a belátáson alapuló tanuláshoz.

Tevékeny, gazdag óvodai életünkben fellelhetők a játékos elemek, ahol az élet-korhoz nélkülözhetetlen játékos óvónői beállítódás van jelen, ahol tiszteletben tartjuk a gyermek játékos hangulatát, játékorientáltságát.

Óvodai nevelésünk másik fontos pillére a játék mellett a mese, mivel ez az egyetlen közlésforma, amelynek segítségével a gyermekkel szót válthatunk arról, ami a kézzelfoghatón túl a legjobban foglalkoztatja őt, amelyet nem az ésszerűség fonalán, hanem az átélés hullámhosszán tud befogadni. A mese anyanyelvi nevelésünk legfontosabb eszköze.

Intézményünk második akalommal is elnyerte a Zöld óvoda címet. A környezettudatosságra való nevelés, a természet szeretete és óvása mindennapjaink részét képezi.

A nevelés-oktatás tartalma a magyar kultúra hagyományaira épül. Kiemelten kezeljük a néphagyományok, és az évgyűrű jeles napjainak megünneplését.

A levegőztetés, a mozgás a közeli parkokban, játszótereken naponta történik.

A nyári időszakban ügyeletet tartunk a rászoruló családok részére.

 

Fakultatív foglalkozások:  - hetente egy alkalommal angol (Helen Doron nyelviskola)

                                            - hetente egy alkalommal néptánc,

                                            - hetente egy alkalommal úszásoktatás a V.30 Belvárosi Sportközpontban

                                            - hetente egy alkalommal karate oktatás,

                                             - hetente két alkalommal logopédiai foglalkozás

                                            - hetente egy alkalommal Meseműhely foglalkozás

Óvodánk 2007-ben pedagógiai munkája elismeréseként Belváros-Lipótváros Művelődéséért Díjban részesült.


 

Szeretettel várjuk érdeklődésüket!

A Játékkal-mesével Óvoda nevelőtestülete nevében:

Losonci Judit
igazgató